Usługi Logistyczne Holandia

Nasze dążenie w kwestii usłuh logistycznych

Firma Nijhof-Wassink zapewnia wiele możliwości na potrzeby składowania, przeładunku i obsługi logistycnej towarów masowych w połączeniu z intermodalnym transportem krajowym lub międzynarodowym. Tylko w samych naszych centrach logistycznych w Holandii dysponujemy przestrzenią magazynową ponad 17 000 m2 i silosami o pojemności 24 500 m3 na potrzeby składowania i przeładunku zarówno towarów neutralnych oraz ADR.

Składowanie i przeładunek w Holandii

W naszych nowoczesnych magazynach i parkach silosowych w Rijssen i Coevorden przechowujemy towary bezpiecznie i zgodnie z zalecanymi przez Państwa warunkami. Oferujemy składowanie i przeładunek produktów sypkich i substancji płynnych na potrzeby przemysłu mieszanek paszowych (np. pełne pasze dla zwierząt hodowlanych, minerały i inne dodatki) oraz przemysłu chemicznego (np. surowce w postaci granulatu lub proszku, a także gumy, metanol i styren).

Firma Nijhof-Wassink zapewnia elastyczność i pewność. Jesteśmy w stanie neutralizować ewentualne nadwyżki oraz pomagać w optymalizacji Państwa wydajności magazynowej i przepływu surowców. Wszystko to dzięki szczegółowym procedurom, przejrzystym systemom informacyjnym i dobrze wyszkolonemu personelowi certyfikowanemu w ramach ADR i/lub GMP+.

Składowanie w silosach i obsługa magazynowa w Coevorden

 • Niezależny terminal trimodalny
 • Terminal kolejowy z połączeniem z Rotterdamem, Niemcami i Skandynawią
 • Silosy (13 500 m3) i przestrzeń magazynowa (17.000m2) na potrzeby paszy, artykułów spożywczych i substancji chemicznych, zarówno dla towarów neutralnych jak i ADR
 • Logistyka o wartości dodanej obejmująca: skład celny
 • Przepakowanie i przeładunek
 • Certyfikowaną Stację mycia SQAS/EFTCO z rozwiązaniami na potrzeby ogrzewania i chłodzenia
 • Strategiczny hub dla środkowej i północno-wschodniej Holandii i Niemiec

Park silosowy w Rijssen

 • Pojemność silosów (11 000 m3)
 • Surowce chemiczne i nasiona
 • Myjnia Cystern SQAS/EFTCO

Rozwiązania magazynowe

Przepakowywanie i przeładunek produktów sypkich luzem

Niezależnie od tego, w jakiej ilości i w jakich opakowaniach przybywają Państwa towary, w naszych magazynach możemy zająć się przepakowaniem ich na potrzeby składowania lub transportu w odpowiednie jednostki opakowaniowe. Każdego dnia przeprowadzamy przeładunek masowy lub załadunek do silosów ponad 300 ton sypkich towarów. Nasi wykwalifikowani pracownicy mogą również przepakowywać Państwa towary masowe na mniejsze objętości, np. do worków 25 kg, oktabinów i worków Big-Bag.

W naszym parku kontenerowym możemy przepompowywać ciecze ze tank kontenerów do beczek lub IBC i odwrotnie. Nowoczesne instalacje chłodzące i grzewcze pozwalają na utrzymanie lub uzyskanie przez ciecze odpowiedniej temperatury.

System rezerwacji okien załadunkowych

W miejscach, w których zajmujemy się przepakowywaniem i przeładunkiem masowym, działamy w oparciu o automatyczny system rezerwacji okien załadunkowych. W jego ramach przewoźnik rezerwuje określony termin w celu dokonania załadunku lub rozładunku. Nasi pracownicy logistyczni sporządzają wszystkie niezbędne dokumenty i dbają o to, aby towary były przygotowane do załadunku w zarezerwowanym przedziale czasowym. Ta metoda gwarantuje szybki przepływ towarów, a także zapobiega tworzeniu się niepotrzebnych kolejek i zastojów.

Składowanie ADR

W magazynie Nijhof-Wassink w Coevorden działamy zgodnie z wytycznymi PGS-15 na potrzeby składowania zapakowanych substancji niebezpiecznych. Posiadamy certyfikaty uprawniające do składowania towarów w następujących klasach ADR:

 • 3 – Łatwopalne płyny

 • 4 – Łatwopalne substancje stałe

 • 6 – Substancje trujące i zakaźne

 • 8 – Substancje żrące

 • 9 – Różne niebezpieczne substancje

W celu zabezpieczenia Państwa towarów, hale magazynowe ADR są wyposażone w jedne z najbardziej zaawansowanych w Europie instalacje sygnalizacji pożarowej CO2.

Firma Nijhof-Wassink bardzo wysoko stawia sobie poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo. Ma to swoje odbicie w procedurach, zasadach oraz wyposażeniu magazynu i jego otoczenia. W sposób zrozumiały dla klientów, podwykonawców i dostawców dbamy o to, aby zagwarantowane było bezpieczeństwo naszych pracowników i wszystkich innych gości przebywających na naszych terenach, a jakość powierzonych nam produktów pozostawała na odpowiednim poziomie. Nas pracownicy pracują starannie i dokładnie zgodnie z procedurami BHP i ochrony środowiska. Regularnie biorą udział w szkoleniach, a nasze procedury pracy są nieustannie oceniane i ulepszane w miarę potrzeby. Przed wjazdem na teren naszego centrum logistycznego kierowcy uzyskują informacje na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa za pośrednictwem formularza instruktażowego i filmu.

Obsługa Celna

Jako upoważniony przedsiębiorca, firma Nijhof-Wassink dysponuje składem celnym w ramach swojego magazynu w Coevorden. Dzięki temu jesteśmy upoważnieni do załatwiania wszelkich formalności celnych, a Państwa towary przybywające do UE zostają dopuszczone do obrotu na terenie UE. Nasz własny dział celny realizuje wszystkie niezbędne procedury na miejscu wystawia niezbędne dokumenty. Zapewnia to Państwu oszczędność czasu i pieniędzy.

Myjnia cystern z certyfikacją EFTCO

W naszych oddziałach oferujemy usługi mycia w ramach certyfikacj EFTCO na potrzeby mycia naczep i kontenerów do transportu produktów sypkich luzem. Stacja czyszczenia w Coevorden i Rijssen jest również dostępna dla zewnętrznych przewoźników. Aby zapobiegać skażeniom, kontrolujemy każdą naczepę/kontener przed załadowaniem. Jest to stały element naszego systemu jakości i bezpieczeństwa.

Logistyka magazynowa

Operatorzy na miejscu

Firma Nijhof-Wassink w rozwinięciu świadczonych przez siebie usług oferuje pomoc operatorów zatrudnionych na miejscu, którzy zajmują się obsługą magazynową. Nasi pracownicy zarządzają i koordynują zadania związane z załadunkiem i rozładunkiem na Państwa terenie oraz transport Państwa towarów do naszych miejsc składowania i przeładunku. Dzięki temu mogą Państwo korzystać z doświadczenia i infrastruktury organizacji Nijhof-Wassink. Tego rodzaju outsourcing pozwala Państwu również na oszczędności w zakresie kosztów zatrudniania personelu, a także sprawia, że nie muszą Państwo zajmować się kwestiami związanymi z certyfikacjami i ubezpieczeniami. Mogą Państwo skupić się na swoich podstawowych zadaniach, bez zastanawiania się nad pojemnością magazynów lub nad ilościami szczytowymi w ramach produkcji i dostawy.

Transport towarów masowych

Jako międzynarodowa firma transportowa Nijhof-Wassink jest również w stanie zapewnić kompleksowy transport silosowy i cysternowy Państwa sypkich i płynnych towarów masowych – od punktu załadunku w europejskich portach do dostawy u klienta końcowego. Pracujemy w tym celu z własnymi, lokalnymi kierowcami oraz zgodnie z najsurowszymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości. Nasze silosy i magazyny łączą drogi handlowe między Państwem a Państwa klientami, od m.in. portu w Rotterdamie do północno-wschodniej Holandii, północnych Niemiec, Danii, Norwegii i Szwecji.

CTT Rotterdam

Firma Nijhof-Wassink jest udziałowcem Combi Terminal Twente (CTT). Dzięki terminalom kontenerowym w Rotterdamie, Hengelo, Almelo i Bad Bentheim optymalizujemy łańcuch dostaw Państwa towarów masowych w ramach transportu wodnego, kolejowego lub drogowego. Nasze lokalizacje w północno-wschodniej Holandii i północnych Niemczech łączą duże porty europejskie z lądem.

 

Okko ten Hoff
Commercial Manager

Bądź na bieżąco

Chcą Państwo na bieżąco uzyskiwać informacje o aktualnościach w firmie Nijhof-Wassink? Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera i potwierdzam adatvédelmi nyilatkozatot przeczytanie.